RYT9 Blogs

อาร์วายทีไนน์

5 ข้อสอนลูกให้รักออม

5 ข้อสอนลูกให้รักออม

เงินทองต้องคิด

ในยุคสมัยของการแข่งขันสูง อาจเป็นเรื่องยากที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง จะมานั่งบ่มเพาะสอนลูกน้อยแบบใกล้ชิต วิถีชีวิตของเด็กๆ หลายๆ คน จึงขลุกอยู่กับห้องเรียน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้ปกครองมักหยิบยื่นวัตถุต่างๆ ให้เด็กแทนการดูแลเอาใจใส่ เพราะคิดว่าเป็นการชดเชยสิ่งที่ขาด จึงมีคำกล่าวที่ว่า “เด็กเสียเพราะพ่อแม่เลี้ยงด้วยเงิน” ฉะนั้น หากคุณพ่อคุณแม่สอนให้เด็กรู้จักคิด รู้จักออม หล่อหลอมจนเป็นนิสัย เขาก็จะกลายเป็นนักออมคุณภาพ และช่วยเพิ่มความมีวินัยในตนเองอีกด้วย
วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ ในการฝึกให้เด็กๆ รักการออมมาฝากกัน

1. เริ่มที่การเป็นตัวอย่างที่ดี อยากให้ลูกเป็นอย่างไร กระจกเงาอยู่ที่ “พ่อแม่” เด็กๆ จะเรียนรู้ได้จากทัศนะคติของผู้ใหญ่ หากสอดแทรกการรู้จักประหยัดจากการใช้ชีวิตประจำวัน เด็กจะซึมซับได้ เริ่มง่ายๆ แค่คุณไม่บ้าช้อปปิ้ง ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยซื้อของเท่าที่จำเป็น ไม่เผื่อเหลือจนต้องทิ้งขว้าง สอนเด็กๆ ไปด้วยขณะเดิน

เลือกซื้อสินค้านี่แหละ เด็กๆ จะรู้สึกสนุก ไปพร้อมๆ การรับรู้คุณค่าของการจับจ่ายให้เกิดประโยชน์ แนะนำความสมเหตุสมผลของราคา คุณภาพ เลือกอาหารตามฤดูกาล นอกจากนี้ให้ใช้สอยของทุกชิ้นอย่างคุ้มค่า เอาง่ายๆ อย่างของที่มีอยู่ในตู้เย็น คุณเป็นตัวอย่างที่ดี หยิบมารับประทาน และสอนให้ลูกกินของที่มีอยู่ให้หมดก่อนจึงซื้อใหม่

2. คุยกับลูกอย่างจริงใจถึงค่าใช้จ่ายภายในบ้าน เพื่อหาแนวทางประหยัด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าขนม ค่าของเล่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ลูกเข้าใจ และใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า

3. สอนให้รู้จักบริหารจัดการเงิน หากลูกต้องการของราคาแพงเกินไป แม้ลูกจะได้รับเงินตามเทศกาลจากญาติผู้ใหญ่ก็ตาม ให้แบ่งสรรเงินเพื่อใช้จ่ายตามสัดส่วนต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยแนะนำให้เด็กๆ เข้าใจ รวมถึงหากลูกทำของหายบ่อยๆ ให้สอนเค้าให้รู้จักรับผิดชอบ เมื่อลูกโตขึ้น ลองให้เงินรายสัปดาห์ (จำนวนตามความเหมาะสม) เพื่อให้เขาได้ฝึกจัดสรรการใช้เงิน

4. หากระปุกน่ารักๆ ให้เด็กๆ เก็บเหรียญ เริ่มตั้งแต่เจ้าตัวน้อยสามารถหยิบจับได้เลย เมื่อเหลือเงินจากการซื้อของหรือใช้จ่ายยามเดินทาง ก็ให้เด็กๆ หยอดใส่กระปุกไว้เป็นประจำจนคุ้นชิน คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้เด็กๆ ทำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ และมอบเงินรางวัลตามสมควร เพื่อให้รู้คุณค่าของเงินที่ได้มา

5. แนะนำระบบธนาคารให้ลูกรู้จัก โดยการพาไปเปิดบัญชีธนาคาร นำเงินที่เค้าเก็บออมไว้ในกระปุกไปฝากธนาคาร และในทุกๆ ครั้งที่มีการฝากธนาคารเพิ่ม ให้แนะนำและบอกถึงประโยชน์ของการฝากเงิน เพื่อสร้างความภูมิใจเมื่อมีเงินออมที่เพิ่มขึ้น อาจเพิ่มความตั้งใจในการออมด้วยการที่พ่อแม่เติมเงินออมเป็นรางวัลของความตั้งใจเป็นครั้งคราว เช่น ตั้งเป้าหมาย เก็บเงินได้ 100 บาท ใน 1 เดือน เมื่อเด็กๆ เก็บเงินเกิน 100 บาท ก็ช่วยเติมเงินฝากเล็กๆ น้อยๆ เป็นโบนัสของการออมให้เด็กๆ
เมื่อลูกรู้จักการออม และภูมิใจในการออมแล้ว อย่าลืมสอนให้พวกเขารู้จักการให้ ด้วยการแบ่งปัน บริจาค ทำบุญ ตามเหมาะสมด้วยนะคะ