RYT9 Blogs

อาร์วายทีไนน์

ชวนน้องๆ เที่ยวงานวันเด็ก 2559

ชวนน้องๆ เที่ยวงานวันเด็ก 2559

วันเด็กแห่งชาติ เวียนมาบรรจบอีกครั้งในในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 มกราคม 2559 เชื่อว่าเป็นวันที่เด็กๆ ต่างรอคอยว่าจะได้พบเจอเรื่องราวชวนประทับใจ
สำหรับวันเด็กแห่งชาติ เกิดขึ้นจากที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลก เห็นพ้องว่าควรให้ความสำคัญแก่เด็กๆ โดยในปี พ.ศ.2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยในปีแรก มีประเทศต่างๆให้ความสำคัญถึง 40 ประเทศ โดยถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ
ในประเทศไทย เริ่มให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 จากนั้น รัฐบาลได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ กระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้เสนอให้เปลี่ยนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เนื่องจากในเดือนตุลาคม เป็นช่วงฤดูฝนของไทย ไม่เหมาะกับการเดินทาง และเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมในหลายสถานที่ ในปี 2507 ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวของการเปลี่ยนแปลง จึงต้องงดการจัดวันเด็กแห่งชาติไปโดยปริยาย และเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 2508 ตามกำหนดใหม่ เรื่อยมาถึงปัจจุบัน
โดยในทุกๆ ปี เมื่อถึงวันเด็กแห่งชาติ หน่วยงานราชการ และเอกชน ต่างจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างต้นกล้ามนุษย์ที่แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อสังคมที่รุ่งเรื่องและเป็นสุข นอกจากนี้ ในทุกๆ ปี นายกรักฐมนตรีจะมอบ “คำขวัญวันเด็ก” ให้แก่เด็กไทยจนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 สมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนถึงปัจจับัน สำหรับในปี 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ คือ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

สถานที่ราชการที่สำคัญที่จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติปี 2559” ได้แก่
– ทำเนียบรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีไฮไลน์คือ เด็กๆ จะได้ทดลองนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
– รัฐสภา เด็กๆ จะได้เห็นบรรยากาศของห้องประชุมรัฐสภา และได้เข้าไปนั่งในห้องประชุมสภา รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์การเมือง ห้องส่งจำลองวิทยุกระจายเสียง กิจกรรมจำลองโทรทัศน์รัฐสภา ชมดนตรีและการแสดงต่างๆ
– พระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้รัฐสภา เดิมเป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทย โดยจะเปิดให้เด็กๆ เข้าชมความงดงามอลังการของอาคารหินอ่อนสองชั้นสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ มีโดมตรงกลางขนาดใหญ่และโดมเล็กอีก 6 โดมอยู่ล้อมรอบ รวมทั้งความวิจิตรภายในท้องพระโรง
– ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน จัดกิจกรรม “ต่าง คล้าย ใช่เลย การเล่น ของเล่น หรรษา อาเซียน” ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. อาทิ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งจะมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆ มากมาย พร้อมชมนิทรรศการ “ต่าง คล้าย ใช่เลย การเล่น ของเล่น หรรษา อาเซียน” เพื่อเรียนรู้ความเป็นมาของความเหมือน ความต่าง และความคล้ายของการเล่นและของเล่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– กองทัพบก กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กทม. สนามเป้า ตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น. ภายใต้ชื่องาน “กองทัพบก คืนความสุขให้เด็กไทย” จัดแสดงรถเกราะและรถถัง พร้อมจัดนิทรรศการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีบริการตรวจสุขภาพเด็ก และบริการอาหารฟรี
– กองทัพอากาศ จัดแสดงทางการบิน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง สนามบินเล็กกองทัพากาศ ฝั่งทุ่งสีกัน สนามกีฬาต้านยาเสพติด พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ รวมทั้งนำยุทโธปกรณ์ต่างๆ ออกมาจัดแสดงให้เด็กๆ ได้ชมกัน ขณะที่ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ จัดนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และจัดนิทรรศการงานของแต่ละเหล่าทัพ พร้อมกิจกรรมมากมาย
– สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 08.00 – 14.00 น. ภายในงานร่วมเล่นเกมส์และรับของรางวัลและของที่ระลึก
– กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดงานใหญ่ “พม. วันเดอร์แลนด์ ดินแดนสนุก ปลูกปัญญา” ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ตั้งแต่เวลา 07.30 – 14.00 น.

B9556BBE530193A87B7BF88B2C942F91
– ไปรษณีย์ไทย จัดกิจกรรม “ตะลุยอาเซียน เซียนแสตมป์” ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 08.30 –16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน กรุงเทพฯ
– กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือพันธมิตร จัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ พบกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ มอบความสนุกสาน ให้กับเด็กไทยมากกว่า 100 กิจกรรม ใน 34 สถานี เข้าชมฟรี! วันที่ 7 – 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ฟรี! ตลอดงาน ณ ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี

ด้านเอกชน พร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อคุณหนูๆ เช่นกัน อาทิ
– ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จัดงาน พาราไดซ์ พาร์ค เจ-ฮีโร่ ฟัน เฟสต์ (Paradise Park J-Hero Fun Fest) ภายใต้คอนเซ็ปต์ เจแปนเฟสต์ ครั้งแรกในเมืองไทย และยังขนกิจกรรมสนุกๆ มาให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกกันอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00น.-18.30น. ณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์
– เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัลรวม 29 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับพันธมิตรจัดงาน CPN Children Play Day ในธีม “Kids Day Let’s Play 2016” ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็นทั้ง 29 สาขา
– ตะลุยเมืองอาเซียน ที่ TK Park เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมเปิดประสบการณ์สนุกแบบนอกกรอบ ตะลุยเมืองอาเซียน แผ่นดินไร้พรมแดน สำรวจเล่นรู้ลงมือทำ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ 10 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. – 17.00 น.ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
– MCOT Family 14 ที่ Central World พบกับเหล่าการ์ตูนดังในงาน มหัศจรรย์วันเด็ก MCOT FAMILY ช่อง14 สนุก สร้างสรรค์ สร้างอนาคต วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ เซ็นทรัลเวิร์ด ตั้งแต่เวลา 10.00น. – 19.00 น.

3924_828199697289635_9047509579924609590_n
– Emporium และ EmQuartier จัดงาน THE EM DISTRICT PRESENTS CHILDREN’S DAY 2016 ตั้งแต่วันที่ 5 – 17 มกราคม 2559 ส่วนวันที่ 9 มกราคม 2559 เด็กๆ จะได้พบกับการรวมตัวของเหล่าฮีโร่และตัวการ์ตูนกว่า 100 ตัว ที่จะมาสร้างสีสันและมอบความสนุกสนานให้กับหนูๆ

bfeb9001edf81c3418106039517a8ec5
– ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ร่วมกับสยามพารากอน และซีเอ็มโอ ส่งเหล่าโปเกมอนขวัญใจคุณหนูๆ มาสร้างความสนุกและรอยยิ้มในงาน Pok?mon Day ~Pikachu Dance Party~ วันที่ 8 – 10 มกราคม 2559 ณ ลานพาร์คพารากอน, แฟชั่นฮอลล์ชั้น 1, แฟชั่นแกลเลอรี่ ชั้น 1, ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 และ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน
Pokémon Day -Pikachu Dance Party
– ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต จัดงาน FUTURE PARK SUPER KIDS พบกับ Welecome To Candy Land , Bobble Show,The Jack Comedy, Party of Dessert, Mascat Show, Wind up Dolls, Velasgo Show, Sexy Red Velvet, มายากลเปลี่ยนหน้ากาก ทักซิโด้ โดยมีโชว์พิเศษ เสาร์ที่ 9 ม.ค. 59 โชว์ จ๊ะ ทิง จา, PangPond,Lang and Hong และ อาทิตย์ที่ 10 ม.ค. 59 โชว์หนูหิ่น, PangPond, Lang and Hong บริเวณ CASCATA ชั้น G ตั้งแต่ 8-19 ม.ค. 2016
– ซีคอน บางแค จัดงาน “ซีคอน บางแค My Hero My Idol” พบกับการผจญภัยในเกมส์ต่างๆเอาเหล่าฮีโร่ตัวน้อย อาทิเช่น หนูจะเป็นฮีโร่, ฮีโร่น้อยจอมพลัง, ตะลุยแดนไยแมงมุม, พร้อมทั้งการแสดงบนเวทีและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ในวันที่ 9 – 10 ม.ค.59 ลานกลาง ชั้น 1 ซีคอน บางแค

11235392_828204240622514_1587491550038660794_n
-ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย จัดงาน One Piece Journey @ Gateway Ekamai ขึ้นหัวเรือเทาน์ซั่นซันนี่ขนาดใหญ่ เล่นเกมส์ล่าขุมทรัพย์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ในวันเสาร์ที่ 9 ม.ค.59 พบกับการรวมตัวของเหล่าคนรักวันพีซ (สำหรับแฟนพันธ์แท้วันพีซ ห้ามพลาด!! 6-10 ม.ค.59 ที่ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย)
– AIS พาเด็กๆ กินฟรี เที่ยวฟรี 7 สถานที่ดัง ในวันเด็ก 9 ม.ค. 59 ได้แก่ กินฟรีที่ Sizzler, เที่ยวฟรี SEA LIFE Bangkok Ocean World @สยาม พารากอน, เที่ยวฟรี Madame Tussauds Bangkok @สยามเซ็นเตอร์, เที่ยวฟรี Santorini Water Fantasy อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, เที่ยวฟรี Dream World, เที่ยวฟรี Harbin Ice Wonderland, เที่ยวฟรี Jurassic Water Park @นครปฐม

12509449_828199547289650_3974385591080115557_n
– เด็กขึ้นรถไฟฟ้าฟรี! รถไฟลอยฟ้า BTS ให้บริการฟรี เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 140 เซ็นติเมตร ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 24.00 น. ตลอดทุกเส้นทาง รวมทั้งสถานีในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทและสายสีลม โดยติดต่อขอรับคูปองการเดินทางได้ทุกสถานี
รถไฟใต้ดิน MRT ให้บริการฟรี เด็กที่อายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ในวันเสาร์ที่ 9 ม.ค. 2559
รถไฟด่วนลอยฟ้า Airport Rail Link (ARL) ให้บริการฟรี เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 140 เซ็นติเมตร ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 24.00 น.
…หวังว่าในวันเด็กปี 2559 เด็กๆ คงจะได้ความสนุก เพลินเพลิน พร้อมรับความรู้ต่างๆ จากที่ทุกๆ หน่วยงานต่างพร้อมใจกันจัดงานเพื่อน้องๆ หนูๆ กันอย่างเต็มที่

ชมโปสเตอร์แนะนำเที่ยวงานวันเด็ก2559: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.828199540622984.1073742088.142835525826059&type=3