RYT9 Blogs

อาร์วายทีไนน์

เทศกาลกินเจ 2558 (13 – 21 ตุลาคม)

เทศกาลกินเจ 2558 (13 – 21 ตุลาคม)

 

เทศกาลกินเจ หรือ ประเพณีถือศีลกินผัก เป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวจีน หรือผู้ที่มีเชื้อชายจีน ในประเทศไทยมีผู้ที่มีเชื้อสายจีนอยู่ไม่น้อย และยังคงยึดถือประเพณีถือศีลกินเจนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้น้อยลง ซึ่งดีต่อสุขภาพแล้วนั้น ยังช่วยฝึกสมาธิ และเกิดมีจิตใจดี ถือเป็นการรักษาสุขภาพกายและใจไปพร้อมๆ กัน ในการปฏบัติช่วงเทศกาลกินเจ จะต้องถือศีล 3 ข้อหลักๆ คือ เจที่ปาก(ไม่เปล่งวาจาหยาบ ไม่กินเนื้อสัตว์) เจที่กาย(ไม่ประพฤติชั่ว) และ เจที่ใจ(ไม่คิดชั่ว)
เทศกาลกินเจ จะเริ่มต้นในวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ชาวจีนเรียกประเพณีกินเจนี้ว่า กิ้วอ๊วงเจ  หรือ เก้าอ๊วงเจ แปลว่า เจเดือน 9
สำหรับในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2559

ข้อห้ามหลักในการกินเจ ได้แก่
1. งดเว้นเนื้อสัตว์ และห้ามทำอันตรายต่อสัตว์
2. งดนม เนย และน้ำมันที่มาจากสัตว์
3. งดอาหารรสจัด อาทิ เผ็ดมาก หวานจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด
4. งดผักหรือเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุน ได้แก่ กระเทียม หัวหอม ต้นหอม กุยช่าย และ ใบยาสูบ
5. สำหรับผู้ที่เคร่งครัด ไม่ใช้จานชามที่ใส่อาหารปะปนกับอาหารที่มีเนื้อสัตว์
6. งดดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด
7. ห้ามดับตะเกียงในสถานที่กินเจทั้ง 9 ดวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว ซึ่งต้องจุดไว้ตอลดทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะจบพิธีกินเจ

ทำไมต้องกินเจ

 

หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า เทศกาลกินเจ เกิดขึ้นได้อย่างไร และ “ทำไมต้องกินเจ” ….
เทศกาลกินเจ หรือ จิ่วหวงเย่ เป็นประเพณีที่ชาวจีนปฏิบัติสืบต่อกันมานานกว่า 400 ปีแล้ว โดยยึดเอาในช่วงวันขึ้น 1 ค่ำถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 13-21 ตุลาคม
ตำนานของเทศกาลกินเจ มีอยู่หลายกระแส ที่เผยแพร่มากที่สุด เล่าขานกันว่า เป็นการรำลึกถึงการเสียสละของเหล่านักรบ หงี่หั่วท้วง กองกำลังทหารชาวบ้านของจีนฮั่นที่ต่อสู้ต้านทานกองทัพแมนจู
ในยุคนั้น ฝ่ายแมนจูมีปืนไฟของตะวันตกที่ฝ่ายจีนฮั่นไม่มี นักรบหงี่หั่วท้วงจึงประกอบพิธีกรรมนุ่งขาวห่มขาว ถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุน รวมถึงบริกรรมคาถาตามความเชื่อของจีน เพื่อให้มีอิทธิฤทธิ์ป้องกันปืนไฟและเพิ่มพลังในการต่อสู้ แต่ก็ไม่ประสบผล ในที่สุดนักรบหงี่หั่วท้วงได้พ่ายแพ้แก่กองทัพแมนจู และเหล่าผู้นำทั้ง 9 คนถูกประหารชีวิตทั้งหมด ชาวจีนฮั่นจึงร่วมกันรำลึกถึงบุญคุณของนักรบหงี่หั่วท้วง ด้วยการถือศีลกินผักในเดือน 9 เป็นเวลา 9 วัน ซึ่งกลายเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาจวบจนทุกวันนี้
สำหรับชาวพุทธนิกายมหายาน การถือศีลกินเจ นุ่งขาวห่มขาว และงดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งปวง ถือเป็นการถวายสักการะแด่ “กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว” คือเทพเจ้า 9 พระองค์ ที่เสด็จลงมาโปรดสัตว์ในเมืองมนุษย์ ประกอบด้วยการอวตาลของพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ และพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ ทั้ง 9 พระองค์จะทรงเครื่องแบบกษัตริย์ จึงทรงได้รับการขนานพระนามว่า “กิ้วอ๊วง” หรือ “เก้าอ๊วง” หมายถึง นพราชา ทรงอำนาจในการบริหารธาตุทั้งห้า คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และ ทอง
เทพเจ้าทั้ง 9 พระองค์ ประกอบด้วย
1. พระอาทิตย์ ภาษาจีนเรียกว่า ไท้เอี๊ยงแชแช แปลว่า ดวงดาว
2. พระจันทร์ คือ ไท้อิมแช
3. ดาวพระอังคาร หรือ ฮวยแช
4. ดาวพระพุธ หรือจุ๊ยแช
5. ดาวพระพฤหัสบดี หรือ บั๊กแช
6. ดาวพระศุกร์ หรือ กิมแช
7. ดาวพระเสาร์ หรือ โท้วแช
8. ดาวพระราหู หรือ ล่อเกาแช
9. ดาวพระเกตุ หรือ โกยโต้วแช

ในประเทศไทย เชื่อว่าเทศกาลกินเจ เป็นธรรมเนียมของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในไทย และพาความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือเจ้าแม่กวนอิมเข้ามาด้วย เนื่องจากเจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตากรุณา การกินเจ ละเว้นการเอาชีวิตของสัตว์ จึงถือเป็นการสักการะบูชาทั้งพระพุทธเจ้า และเจ้าแม่กวนอิม ไปพร้อมๆ กันนั่นเอง