RYT9 Blogs

อาร์วายทีไนน์

สารทจีน เทศกาลไหว้เดือน 7

สารทจีน เทศกาลไหว้เดือน 7

สารทจีน (中元节) หรือ สารทเดือน 7 จะตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวจีนและผู้ที่มีเชื้อสายจีน ที่ลูกหลานจะได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ด้วยการเซ่นไหว้ ซึ่งถือเป็นเดือนประตูนรกเปิด ดวงวิญญาณต่างๆ จะมารับส่วนบุญส่วนกุศล ลูกหลานจะนำอาหารที่อยู่ในความเชื่อ รวมทั้งผลไม้ต่างๆ มาทำพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้า และบรรพบุรุษที่ตนนับถือ รวมถึงสรรพเวสี
ชุดไหว้ในพิธีสารทจีน ประกอบด้วย
1. ชุดสารทจีนสำหรับไหว้เจ้าที่ ซึ่งจะประกอบพิธีกันในตอนเช้า ประกอบไปด้วยอาหารคาว หวาน ขนมที่ไหว้จะนิยมเป็นขนมถ้วยฟู กุยช่าย ขนมเทียน ขนมเข่ง ซึ่งต้องมีจุดสีแดง (สีแห่งโชคลาภ) แต้มไว้ตรงกลาง นอกจากนี้จะมี น้ำชา ผลไม้ เหล้าจีน กระดาษเงิน กระดาษทอง
2. ชุดสารทจีนสำหรับไหว้บรรพบุรุษ ประกอบด้วยเครื่องไหว้ คล้ายการไหว้เจ้าที่ แต่ส่วนมากจะทำเมนูอาหารที่บรรพบุรุษชื่นชอบมาเสริม และควรอาหารประเภทน้ำ เช่น ต้มจืด ขนมน้ำใสๆ ประกอบด้วย นอกจากนี้จะมี ขนมเทียน ขนมเข่ง ผลไม้ น้ำชา รวมถึงกระดาษเงิน กระดาษทอง ที่เชื่อว่าบรรพบุรุษจะได้นำไปใช้ในภพภูมิของตนเอง
3. ชุดสารทจีนสำหรับไหว้สัมภเวสี หรือ ดวงวิญญาณเร่รอน ดวงวิญญาณไม่มีญาติ โดยจะนำอาหารคาว หวาน และผลไม้ ตามสมควร รวมทั้งเหล้าขาว เส้นหมี่ น้ำชา วางในถาดเป็นชุดเดียวกัน ไปไหว้นอกบ้าน
สำหรับ วันสารทจีน ในปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558