RYT9 Blogs

อาร์วายทีไนน์

รู้ไว้ใช่ว่า? เกณฑ์การชำระหนี้ด้วย “เหรียญกษาปณ์”

รู้ไว้ใช่ว่า? เกณฑ์การชำระหนี้ด้วย “เหรียญกษาปณ์”

เรื่องเล็กๆ ที่บางทีคุณอาจมองข้าม ในปัจจุบันเรามี “เหรียญกษาปณ์ ที่ใช้หมุนเวียน” (Circulated coins) อยู่ 9 ชนิด ได้แก่ เหรียญราคา 10 บาท, 5 บาท, 2 บาท, 1 บาท, 50 สตางค์, 25 สตางค์ (6 ประเภทนี้ เป็นเหรียญกษาปณ์ ที่ใช้ชำระหนี้ตามปกติ) ส่วน 10 สตางค์, 5 สตางค์และ 1 สตางค์ คงใช้ตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น)      นอกจากนี้ยังมีเหรียญกษาปณ์ที่ออกใช้ในวโรกาสต่างๆ ซึ่งเรียกว่า “เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก”  (Commemorative coins)” แต่ไม่นิยมนำมาใช้ชำระหนี้   อยางไรก็ดี แม้ “เหรียญกษาปณ์” จะสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ทว่าเหรียญกษาปณ์ มีมูลค่าน้อยกว่าธนบัตร และมีน้ำหนักมา ทางกรมธนารักษ์ จึงกำหนดกฎในการใช้ เหรียญกษาปณ์ ในการชำระหนี้ เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งกันด้วยการชำระด้วย เหรียญกษาปณ์ คราวละมากๆ ดังนี้ เหรียญ 5,10,20,25,50 สตางค์  ชำระหนี้ได้คราวละ  ไม่เกิน 10 บาท เหรียญ 1 บาท  ชำระหนี้ได้คราวละ  ไม่เกิน 500 บาท เหรียญ 2 บาท ชำระหนี้ได้คราวละ ไม่เกิน 500 บาท เหรียญ 5 บาท ชำระหนี้ได้คราวละ  ไม่เกิน 1,000 บาท เหรียญ 10 บาท ทุกชนิด ชำระหนี้ได้คราวละ  ไม่เกิน 1,000 บาท

รู้แบบนี้แล้ว หากต้องการนำเงินไปชำระหนี้ต่างๆ ก็อย่านำ เหรียญกษาปณ์ไปมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพราะคุณอาจถูกปฏิเสธจากผู้รับได้