RYT9 Blogs

อาร์วายทีไนน์

Hotline สายด่วน ควรรู้ไว้

Hotline สายด่วน ควรรู้ไว้

เคยมั้ย? ในช่วงเวลาสำคัญ ที่เราต้องการหาที่พึง มักจะนึกเสมอว่า รู้แบบนี้.. save เบอร์ไว้ดีกว่า อย่าให้ช่วงเวลาของอารมณ์แบบนี้ ต้องตกอยู่กับคุณ แนะนำให้หยิบโทรศัพท์มือถือมาบันทึกเบอร์โทรสำคัญ หรือหาเก็บข้อมูลเบอร์โทรเหล่านี้ไว้ใกล้ตัว เพราะเราไม่รู้ว่า สถานการณ์ฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่หากมันเกิดขึ้น คุณจะได้ใช้เบอร์สำคัญเหล่านี้ ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

สายด่วนแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร. 191 – แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด
โทร. 199 – แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน
โทร. 1146 – ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
โทร. 1155 – สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว
โทร. 1192 – ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
โทร. 1195 – กองปราบปราม
โทร. 1196 – อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ
โทร. 1199 – สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ
โทร. 1359 – ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ
โทร. 1644 – สถานีวิทยุ สวพ.91
โทร. 1650 – กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 1677 – สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
โทร. 1761 สมาคมเสริมสร้างครอบครัว
โทร. 1784 – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร. *1808 (ฟรี) หรือ 1137 (มีค่าบริการ) – สถานีวิทยุ จส.100
โทร. 02-241-2051 – กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
โทร. 02-298-2387, 086-130-2386 – ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี

สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน , กู้ชีพ , กู้ภัย , บริการทางการแพทย์
โทร. 1300 – ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย
โทร. 1330 – สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โทร. 1356 – ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
โทร. 1367 – ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 1554 – หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
โทร. 1555 – ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร
โทร. 1556 – สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร. 1646 – ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
โทร. 1165 สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์
โทร. 1666 – สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
โทร. 1667 – สายด่วนกรมสุขภาพจิต
โทร. 1669 – สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โทร. 192 – ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
โทร. 02-251-0385, 02-251-0582, 02-252-6913 – สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

สายด่วนแจ้งเหตุสาธารณูปโภค
โทร. 1130 – การไฟฟ้านครหลวง
โทร. 1129 – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โทร. 1416 – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โทร. 1125 – การประปานครหลวง
โทร. 1460 – ชลประทานบริการประชาชน
โทร. 1662 – การประปาส่วนภูมิภาค

สายด่วนแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม
โทร. 1100 – TOT
โทร. 1175 หรือ 02-2719263 – AIS
โทร. 1331- หรือ 02-9008088 TRUE MOVE H
โทร. 1678 หรือ 02-2027267 – DTAC
โทร. 1113 – บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ BUG

สายด่วนติดต่อหน่วยงานราชการ
โทร. 1111 – ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน
โทร. 1164 – กรมศุลกากร
โทร. 1166 – สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 1182 – ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
โทร. 1186 – สายด่วนประกันภัย
โทร. 1362 – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทร. 1355 – สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355
โทร. 1506 – สำนักงานประกันสังคม
โทร. 1545 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
โทร. 1548 – กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์
โทร. 1567 – ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
โทร. 1579 – กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 1672 – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โทร. 1689 – ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง
โทร. 1694 – กรมการจัดหางาน
โทร. 1713 – กรมสรรพสามิต
โทร. 02-140-7000 – ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน
โทร. 02-577-5100 – สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สายด่วนติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน
โทร. 1115, 02-299-8000 – ธนาคารออมสิน
โทร. 1357, 02-265-3000 – ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
โทร. 1333, 02-645-5555 – ธนาคารกรุงเทพ
โทร. 1551 – ธนาคารกรุงไทย
โทร. 1572 – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
โทร. 1558 -ธนาคารทหารไทย
โทร. 1588 – ธนาคารซิตี้แบงก์
โทร. 1595 – ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)
โทร. 1770 – ธนาคารธนชาต
โทร. 02-285-1555 – ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-626-7777 – ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
โทร. 02-645-9000 – ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โทร. 02-777-7777 – ธนาคารไทยพาชย์
โทร. 02-888-8888 – ธนาคารกสิกรไทย

สายด่วนสอบถามข้อมูลการขนส่ง
โทร. 1193 – ตำรวจทางหลวง
โทร. 1197 – ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
โทร. 1348 – องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
โทร. 1490 – บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
โทร. 1543 – ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน)
โทร. 1543 – การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
โทร. 1584 – กรมการขนส่งทางบก
โทร. 1586 – ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง
โทร. 1690 – การรถไฟแห่งประเทศไทย
โทร. 1661- สหกรณ์แท็กซี่สยาม
โทร. 1681 – TAXI-RADIO
โทร. 02-131-5700 ต่อ 1301 – แอร์พอร์ต ลิงค์
โทร. 02-621-8701 – การรถไฟแห่งประเทศไทย
โทร. 02-716-4044 – การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน)

สายด่วนสายการบิน
โทร. 1126 – บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด
โทร. 1318 – บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
โทร. 1771- บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
โทร. 02-545-3321 – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย
โทร. 02-288-7000 – สำรองที่นั่ง การบินไทย (สำนักงานสีลม),
โทร. 02-356-1111 – สำรองที่นั่ง การบินไทย (สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ)
โทร. 02-545-3691 – สำรองที่นั่ง การบินไทย (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
โทร. 02-132-1888 – ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายด่วยไลฟ์สไตล์
โทร 0-2515-5555 -Major Cineplex
โทร. 0-2268-8888 – SF Cinema City
โทร. 0-2712-3456 – Oishi
โทร. 1344 – S&P
โทร.1112 – The Pizza Company
โทร.1150 – Th Pizza Hut
โทร.1711 – McDonald Delivery
โทร.1150 – KFC
โทร.1145 – Chester Grill
โทร.0-2248-5555 – MK restaurant
โทร. 0-2262-3456 – ไทยทิคเก็ตเมเจอร์