RYT9 Blogs

อาร์วายทีไนน์

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก

องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) โดยมีวัตุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวจากวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นรุนแรงทั่วโลก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ โดยจัดให้มีการประชุมใหญ่ระดับโลกที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ในช่วงวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 เรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on the Human Environment” รวมประเทศที่เข้าร่วมประชุม 113 ประเทศ

จากการประชุมครั้งนี้ สหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ได้ตกลงร่วมกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ให้จัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

สำหรับในปีนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่ 5 มิ.ย. 2558 ภายใต้คำขวัญว่า “Seven billion Dreams, One Planet Consumer With Care หรือ 7 พันล้านฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยผืนโลก”

ในประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อปลุกสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก

1. สัปดาห์รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day 2015 วันที่ 1-5 มิถุนายน 2558 ที่ลานเอเทรียม 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เขตปทุมวัน โดยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เดินรณรงค์ภายในศูนย์การค้าฯ จัดนิทรรศการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องขยะอันตราย และการจัดการขยะอย่างครบวงจร เสวนาเรื่อง “ขยะอันตรายภัยใกล้ตัวที่ควรรู้”

2. กิจกรรมรณรงค์ของ 6 กลุ่มเขต ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558 โดยลงพื้นที่ทำกิจกรรมรณรงค์ดังนี้
วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่โรงเรียนมีนบุรี

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ที่ ลานจอดรถสำนักงานเขตตลิ่งชัน

วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ที่ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ(ฝั่งเกาะพญาไท)

วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค

วันที่ 14 มิถุนายน 2558 ที่ศูย์การค้าเดอะไนน์พระรามเก้า

3. กิจกรรมของสำนักงานเขตอีก 50 เขต โดยจะจัดรณรงค์ในพื้นที่ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2558